Kościół parafialny św. Andrzeja

FIGURA MATKI BOŻEJ Z DZIECIĄTKIEM

Kościół parafialny św. Andrzeja Ap., jest fundacją Kazimierza Wlk. z 1363 r. Od początku był imponującą budowlą gotycką. Razem z miastem ulegał licznym zniszczeniom np. w skutek pożarów w latach 1500, 1740, 1810, 1820, 1824. Po najeździe szwedzkim był gruntownie odremontowany i ponownie konsekrowany przez bpa M. Kunickiego w 1770 r. Po pożarze w 1820 r. znów był odbudowany i konsekrowany przez bpa T. Zieglera. W 1976 r. wykonano nowe tynki zewnętrzne i częściowo odsłonięto kamienne portale. Wnętrze zdobi polichromia figuralna i ornamentalna. Wielki ołtarz pochodzący z 1887 r., wyrzeźbił go Ludwik Sikorski z Zakliczyna. W ołtarzu znajduje się obraz św. Andrzeja Ap. odnowiony w roku 1913 i 1973. Ołtarze boczne: Najśw. Serca P. Jezusa i św. Józefa rzeźbił także L. Sikorski w 1889 r., odnowiono je w 1913 i 1975 r. Barokowy ołtarz Pana Jezusa Ukrzyżowanego istniał już w 1773 r. Ołtarz Matki Bożej Majowej pochodzący z 1896 r., wyrzeźbił Wł. Łuczkiewicz. Ołtarz pod chórem powstał w końcu XIX w., w nim znajduje się gotycka figura Matki Bożej z Dzieciątkiem, poprzedniczka pięknych Madonn z roku ok. 1370. Polichromia figuralna i ornamentalna wykonana w 1893 r. przez A. Miklasińskiego z Bochni, odnowiona w 1913 i 1975 roku. Ambona z 1889 r. odnowiona w 1970 r.

Inne zabytki:

  • rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego na tęczy z XVII w.
  • w zakrystii rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego z XVIII w.
  • przy wyjściu chrzcielnica kamienna z XIV lub XV w.

Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami na stronie digitalunesco.pl