Kościół św. Leonarda

W 2003 R. WPISANY NA LISTĘ ŚWIATOWEGO
DZIEDZICTWA UNESCO

Kościół św. Leonarda – jak głosi tradycja, został postawiony na miejscu gontyny słowiańskej w 1141 r., przebudowany w XV w. i konsekrowany ponownie w 1610 r. Jest jednym z najcenniejszych zabytków średniowiecznego drewnianego budownictwa w Małopolsce. Wnętrze kościoła posiada wiele zabytków, najcenniejszy z nich to tryptyk z wielkiego ołtarza datowany na około 1500 r., przedstawiający św. Leonarda w rozmowie ze św. Florianem i św. Wawrzyńcem. Z lewej strony znajduje się tryptyk Anielska Adoracja Dzieciątka Jezus (z ok. 1475 r.), po prawej zaś św. Mikołaj obdarowujący biedne dziewczęta (ok. 1520 r.). Tryptyki skradzione w 1992 r., po odnalezieniu zostały oddane w depozyt Muzeum Diecezjalnemu w Tarnowie. Wizytacja z 1730 r. wspomina o pieciogłosowym pozytywie, organach skrzyniowych z XVII w, zachowanych do dziś. Polichromia stropu pochodzi z XV i XVI w., a ścian z XVII w i początku XVIII w. Powódź w lipcu 1997 r. prawie zniszczyła kościół. Jego renowacja trwała ponad 3 lata, a 9 czerwca 2001 r. został poświęcony przez bpa W. Skworca.

Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami na stronie digitalunesco.pl